Directory listing for NinhChu126AB55D

NameSizeDate
../15 Aug 2017 08:57
KiemKeTrai/15 Aug 2017 08:06
QDHD-DinhThiThanhTuyen/15 Aug 2017 08:11
12345.doc68.0 kB15 Aug 2017 08:11
207-TB-UBND-NH0001.pdf715.5 kB15 Aug 2017 08:12
207-TB-UBND-NH0002.pdf358.4 kB15 Aug 2017 08:12
75ND.doc145.5 kB15 Aug 2017 08:12
84832_QD376UB2.DOC1.0 MB15 Aug 2017 08:12
8987_ninhthuan-Khu8Sao.pdf1.1 MB15 Aug 2017 08:12
Bang ap gia chi tiet NC1-2-6(Moi).xls48.5 kB15 Aug 2017 08:12
Bang ap gia chi tiet NC5ABC(Moi).xls42.0 kB15 Aug 2017 08:12
BangThanhLyHopDongThueDat-QuanHaiDang.pdf507.6 kB15 Aug 2017 08:12
BangThanhLyHopDongThueDat-QuanHaiDang1.jpg570.3 kB15 Aug 2017 08:12
BangThanhLyHopDongThueDat-QuanHaiDang2.jpg222.4 kB15 Aug 2017 08:13
BienBanDatTraiNinhChu1.jpg1.0 MB15 Aug 2017 08:13
BienBanDatTraiNinhChu2.jpg400.4 kB15 Aug 2017 08:13
BienNhanDonUBT0002.jpg447.6 kB15 Aug 2017 08:13
DoThiGai.jpg1.0 MB15 Aug 2017 08:13
DoThiGai2.jpg556.3 kB15 Aug 2017 08:14
DoThiGai3.jpg823.8 kB15 Aug 2017 08:14
DoThiGai4.jpg510.6 kB15 Aug 2017 08:14
DoThiGai5.jpg1.2 MB15 Aug 2017 08:14
DoThiGai6.jpg192.9 kB15 Aug 2017 08:14
DonDeNghiXemXetHoTro-UBNDhNH.doc38.0 kB15 Aug 2017 08:13
DonDeNghiXemXetHoTro-UBNDtNT.pdf361.7 kB15 Aug 2017 08:13
DonDeNghiXemXetHoTro.doc45.5 kB15 Aug 2017 08:13
DonKhieuNai-Khu8Sao-UBNDhNH.pdf393.6 kB15 Aug 2017 08:13
DonKhieuNai-Khu8Sao.doc57.0 kB15 Aug 2017 08:13
GPKDTraiNinhChu.jpg550.6 kB15 Aug 2017 08:14
GiayMoi-Khu8Sao.jpg438.2 kB15 Aug 2017 08:14
KhoiLuongNC1-2-6.xls43.0 kB15 Aug 2017 08:14
KhoiLuongNC5ABC.xls43.5 kB15 Aug 2017 08:14
Lich tuan 43-2013.doc50.5 kB15 Aug 2017 08:14
PhieuTiepNhanDon-NH.jpg581.7 kB15 Aug 2017 08:15
QD6200006.jpg489.6 kB15 Aug 2017 08:15
SoKHDT1.jpg919.8 kB15 Aug 2017 08:15
SoKHDT2.jpg406.7 kB15 Aug 2017 08:15
TB hop ve ho tro Khu 8 sao bai bien Ninh Chu Ninh Hai.doc55.0 kB15 Aug 2017 08:15
TB hop ve ho tro Khu 8 sao bai bien Ninh Chu, Ninh Hai (22.10.2013).doc55.0 kB15 Aug 2017 08:15
TBUBND-3680001.jpg1.0 MB15 Aug 2017 08:15
TBUBND-3680001.pdf482.3 kB15 Aug 2017 08:15
TT13-UBND-NH.pdf3.9 MB15 Aug 2017 08:18
TT13-UBND-NH0001.pdf764.4 kB15 Aug 2017 08:18
TT13-UBND-NH0002.pdf673.9 kB15 Aug 2017 08:18
TT13-UBND-NH0003.pdf625.1 kB15 Aug 2017 08:18
TT13-UBND-NH0004.pdf656.5 kB15 Aug 2017 08:18
TT13-UBND-NH0005.pdf722.9 kB15 Aug 2017 08:18
TT13-UBND-NH0006.pdf685.3 kB15 Aug 2017 08:19
TT13-UBND-NH0007.pdf709.1 kB15 Aug 2017 08:19
TT13-UBND-NH0008.pdf249.0 kB15 Aug 2017 08:19
ThongBaoHoTro1.jpg1.0 MB15 Aug 2017 08:16
ThongBaoHoTro2.jpg259.9 kB15 Aug 2017 08:16
ThongBaoThanhLyHDThueDatNinhChu.jpg866.4 kB15 Aug 2017 08:16
TranHoaiTrung.pdf1.2 MB15 Aug 2017 08:16
TranHoaiTrung0001.jpg923.2 kB15 Aug 2017 08:16
TranHoaiTrung0002.jpg908.0 kB15 Aug 2017 08:17
TranHoaiTrung0003.jpg382.1 kB15 Aug 2017 08:17
TranHoaiTrung0004.jpg1.1 MB15 Aug 2017 08:17
UBNDNH-XuLyDonKhieuNai.pdf391.7 kB15 Aug 2017 08:19
UBNDTinhNT1.jpg905.4 kB15 Aug 2017 08:19
UBNDTinhNT2.jpg322.4 kB15 Aug 2017 08:19
mau-don-khieu-nai-doc-20112012113719-U1.doc30.0 kB15 Aug 2017 08:15
mau_don_khieu_nai.doc22.0 kB15 Aug 2017 08:14
mau_don_kn_5823.pdf123.3 kB15 Aug 2017 08:15

Valid XHTML 1.1  Valid CSS!